Games for Health Europe

Datum: 12-10-2020 - 13-10-2020

Het tiende Games for Health Europe congres vindt dit jaar plaats bij de Rabobank in Utrecht. Thema van het congres is “Gamevolution”. Wat is er in tien jaar bereikt op het gebied van serious games in de zorg en samenleving. En hoe zien de komende vijf jaar er uit. Het congres is voor iedereen geïnteresseerd in serious games toegankelijk. In totaal zijn er zo’n 60 Lezingen, onder meer op het gebied van ouderenzorg, jeugdzorg, revalidatie, preventie, transformatie van zorg, voorkomen van eenzaamheid en lifestyle. Ervaringen uit de praktijk worden gecombineerd met wetenschappelijke onderbouwing. Tijdens de workshops kan ervaring worden opgedaan met vele toepassingen. De voertaal is voornamelijk Engels, maar ook zijn er Nederlandstalige sessies.

 

artsen, verpleegkundigen, wetenschappers, onderzoekers, game designers, zorgverzekeraars, beleidsmedewerkers van gemeentes, beleidsmedewerkers van de overheid, zorgbestuurders, innovatie managers, spelfanatenDoelgroep: artsen, verpleegkundigen, wetenschappers, onderzoekers, game designers, zorgverzekeraars, beleidsmedewerkers van gemeentes, beleidsmedewerkers van de overheid, zorgbestuurders, innovatie managers, spelfanaten

Meer informatie: www.gamesforhealtheurope.org


Locatie: ,0


Trefwoorden: arts, eenzaamheid, game designer, gemeenten, jeugdzorg, lifestyle, onderzoeker, ouderenzorg, overheid, preventie, revalidatie / rehabilitation, verpleegkundige, wetenschapper, zorg / care, zorgbestuurder, zorgverzekeraar / health care provider


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: