Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Datum: 30-10-2018

Ieder kind met psychische problemen heeft recht op de best mogelijke zorg, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Maar wat als de zorg kinderen niet bereikt? Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters met psychische problemen?Doelgroep: Het congres is gericht op iedereen die werkt aan goede zorg voor kinderen en jongeren: • professionals in de jeugd-ggz, specialistische en generalistische jeugdhulp, zoals: kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, jeugd- en wijkverpleegkundigen, psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, medewerkers van Veilig Thuis, jeugdbeschermers, gezinsvoogden, bestuurders, zorgverkopers, zorginkopers en medewerkers van lokale teams, zoals wijkteams en ouder/kindteams. • onderwijsprofessionals: leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren van samenwerkingsverbanden in het onderwijs • gemeenten, ministeries en zorgverzekeraars • onderzoekers en wetenschappers • professionals in opleiding zoals arts-assistenten, aio’s en gz-psychologen • jongeren, ouders, ouderverenigingen en patiëntenverenigen

Meer informatie: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/over-ons/congressen/jaarcongres-kinder-jeugdpsychiatrie-2018/


Locatie: NBC, NieuwegeinTrefwoorden: abc1, absg, ajn, crimele jongeren, fgzpt, jeugdpscyhiatrie, k&J/og, kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, kinderpscychiatrie, kinderrechtenverdrag, lv POH-ggz, mirgrantenkinderen, nip, nvk, NVvP, psychische problemen, skj, thuiszitters, V&V, verslaving, verstandelijke beperking, vsr, zwerfjongeren

0


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: