Jaarlijks Congres – Angst bij kinderen en jongvolwassenen

Datum: 04-04-2019

Het jaarlijks congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen staat dit keer in het teken van school- en socialeDoelgroep: Het congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die in hun werk met deze problematiek te maken krijgen. Daarbij valt te denken aan: (Kinder)psychologen (Ortho)pedagogen Jeugdzorgwerkers (School)maatschappelijk werkers Jeugdartsen en -verpleegkundigen Intern begeleiders Zorgcoördinatoren Leerkrachten


Locatie: Pullman Cocagne, Eindhoven