Jeugd in Onderzoek

Datum: 12-05-2020

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.Doelgroep: Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Meer informatie: https://www.jeugdinonderzoek.nl/


Locatie: Hotel Casa Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: Amsterdam, jeugdhulpverlener, jeugdsector, onderwijs


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: