Maatschappelijk werkers

Aankomende Evenementen

  • Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten - 23-09-2019
  • Congresparade Contactgericht werken in de laatste levensfase - 30-09-2019
  • Landelijk Congres Dementie achter de voordeur - 04-11-2019
  • Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis - 12-11-2019
  • Congresparade Activeren en bewegen in de dagelijkse zorg - 18-11-2019
  • Wilsonbekwaamheid, Theorie en Praktijk - 11-12-2019
  • Studiedag Geregeld ontregeld in de VGZ - 27-01-2020