Traumasporen

Datum: 11-06-2020

De afgelopen jaren is er enorm veel nieuwe kennis opgedaan over de neurobiologische aspecten van trauma, de werking van het geheugen en de aard van herinneringen bij getraumatiseerde mensen. Tijdens het congres zal prof. dr. Bessel van der Kolk (VS) ingaan op de klinische implicaties van deze ontdekkingen en zal hij verschillende therapeutische benaderingen bespreken die hierop gebaseerd zijn.

Op deze dag leer je:

– Hoe getraumatiseerde mensen informatie verwerken en welke informatie neurowetenschappelijk onderzoek ons hierbij geeft.
– Hoe traumatische ervaringen worden opgeslagen in het geheugen en hoe die herinneringen weer worden opgehaald.
– Op welke manier trauma in de kindertijd van invloed is op cognitie, affectregulatie, gevoel van eigenwaarde en relaties.
– Hoe mensen met chronische PTSS gediagnosticeerd kunnen worden.
– Wat maakt dat een traumabehandeling effectief is en waarom sommige benaderingen minder resultaat hebben.
– Hoe onder meer EMDR, Internal Family Systems-therapie (IFS) en lichaamsgerichte therapieën kunnen worden ingezet voor de behandeling van trauma.Doelgroep: – Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.) – (Psycho)therapeuten die werken met EMDR, yoga, mindfulness, haptotherapie, opstellingen of andere (lichaamsgerichte) behandelmethodes en vaktherapeuten – Relatie- en gezinstherapeuten, maatschappelijk werkers, coaches en supervisors – Iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp

Meer informatie: https://www.uitgeverijmens.nl/congres#congres


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede0


Trefwoorden: coach, congres, Ede, Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care, gezinstherapeut, haptotherapie, lichaamsgerichte therapie, Maatschappelijk werker, mindfulness, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), psychiater, psycholoog, psychotherapeut, relatietherapeut, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB), trauma, traumasporen, vaktherapeut, Vereniging EMDR Nederland (VEN), Vereniging van Haptotherapeuten (VVH), Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCT), verpleegkundige, yoga


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: